skip to Main Content

Privacy Statement & Disclaimer

 

Digital Success verzamelt via de website www.digitalsuccess.nl persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt staat beschreven in dit Privacy Statement.

 

Contactgegevens

Digital Success is gevestigd aan Breedstraat 25, 1441 CB, Purmerend.

U kunt Digital Success bereiken via info@digitalsuccess.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om onze klanten en websitebezoekers (waaronder u) zo goed mogelijk te bedienen, vragen we in sommige gevallen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan bij het invullen van het contactformulier of een andere vorm van inschrijving via onze website. Die gegevens gebruiken we om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarnaast verzamelt de website van Digital Success gebruikersstatistieken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Digital Success gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Inzicht verkrijgen in de manier waarop bezoekers de website van Digital Success (www.digitalsuccess.nl) gebruiken
  • Het aanpassen van de website Digital Success (www.digitalsuccess.nl) op uw persoonlijke wensen en behoeftes
  • Ter verbetering van de website van Digital Success (www.digitalsuccess.nl)
  • Het versturen van een passende offerte of een correcte beantwoording van uw vraag
  • Het versturen van een nieuwsbrief
  • Het reageren op uw contactverzoek via de website van Digital Success (www.digitalsuccess.nl)
  • Het verbeteren van de effectiviteit van de marketing activiteiten van Digital Success

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Digital Success neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digital Success) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Digital Success bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Digital Success verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden (inclusief partners) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u , indien u toestemming heeft gegeven met het verstrekken van uw gegevens of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Digital Success blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Digital Success gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Digital Success gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze website maakt gebruik van verschillende tools en systemen

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Digital Success heeft kunt u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Mocht het geleverde onjuistheden bevat, kunt u ons daarna wederom schriftelijk verzoeken de gegevens te verwijderen of wijzigen. U kunt ons ook schriftelijk verzoeken toestemming voor gebruik van cookies, post, of email te wijzigen. Mail in dit geval naar info@digitalsuccess.nl.

 

Disclaimer

Bij het maken en onderhouden van de website van Digital Success (www.digitalsucess.nl) is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter bestaat evengoed de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet -meer- juist is. Digital Success aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de content op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Digital Success aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks Digital Success zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat Digital Success niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

Copyright

De rechten op alle content op de website www.digitalsuccess.nl berusten bij Digital Success. Het is niet toegestaan om de content zonder schriftelijke toestemming van Digital Success te gebruiken, delen of verspreiden.

 

Informatie van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Digital Success niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Digtal Success wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Digital Success aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

Digitale communicatie

Berichten die u stuurt naar Digital Success per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Digital Success adviseert u om geen geheime, persoonsgebonden, of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Digital Success te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Digital Success per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

 

Wetgeving, ethiek en jurisprudentie

De wetgeving en jurisprudentie rondom, met name, privacy en persoonlijke gegevens gebruik is helaas complex en zeker nog niet altijd volledig duidelijk. Digital Success tracht wetgeving na te leven. Bij twijfel, of het ontbreken van duidelijkheid, nemen we onze eigen ethische grenzen als uitgangspunt. Dat betekent dat we in die gevallen persoonlijke gegevens nooit zullen gebruiken voor, volgens ons, onoorbare doeleinden. Kortom: Digital Success doet haar best, maar we doen het ongetwijfeld niet altijd goed. Zowel de wetgever, als de gebruiker, als onze opdrachtgevers mogen ons op onze actie aanspreken en dan zullen we ons tot het uiterste inspannen om zaken te verbeteren of tot overeenstemming te komen.

 

Algemene Voorwaarden

Op de dienstverlening van Digital Success zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk hier de online versie.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Digital Success aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere betreffende (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Digital Success wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers Digital Success.

 

Wijzigingen

Digital Success behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.

 

 

Bel ons

088-1881270

Stuur een e-mail

info@digitalsuccess.nl

Kom langs

Millennium Tower, Radarweg 29, Amsterdam

Back To Top